Obecně prospěšná společnost Dotek


ID datové schránky: 5y59v6u


Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Dárcovské sms zprávy:

DMS DOTEK

na číslo 87 777

(cena dms je 30Kč)

SEO

Spolupracujeme s:

O společnosti

Posláním obecně prospěšné společnosti Dotek je podporovat to, aby senioři mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a v péči rodiny.

Co nejplnohodnotněji přechodně zastupovat pečující v situacích, kdy oni sami nemohou, nebo nezvládnou potřebnou péči o své blízké sami.

Posláním odlehčovací služby je nabídnout těmto seniorům na přechodnou, nezbytně nutnou dobu pobyt v prostorách našeho zařízení s citlivou péčí zohledňující jejich potřeby v bio – psycho – socio – spirituální rovině a jejich životní příběhy v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.

Totéž platí také pro osoby, které ještě nedosahují věku seniorů, ale jsou starší 27 let a splňují další parametry uvedené v popisu cílové skupiny naší služby.

 

DSCN2309

Ke specifikům zařízení patří

-          zvýšená pozornost věnovaná prostředí (v návaznosti na práci s biografickým konceptem), aby se senioři mohli co nejsnáze a co nejrychleji zadaptovat a

-          odborné přístupy využívané v péči o staré lidi – bazální stimulace, práce s biografiemi, smyslová aktivizace, paliativní péče

-          malá kapacita zařízení, která nám umožňuje individualizovanou péči

DSCN5625 Snímek 002

Společnost byla založena v roce 2005 a je zapsána v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 278. Dotek, o.p.s. poskytuje Sociální služby na základě rozhodnutí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Zlínského kraje KUZL 30963/2007/SZD. Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytuje ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením Domácí zdravotní péče registrovaným na odboru zdravotnictví KÚ Zlínského kraje pod číslem jednacím KUZL 124/2004ZD-KL.

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: